Meny

Faktaundersøkelse

Ønsker du å bestille en faktaundersøkelse av oss?

I alvorlige arbeidsmiljøsaker kan det være vanskelig å vite hvem som har rett. Hvordan komme seg videre med en klage eller et varsel når det er ord mot ord?

 

Hva må en ansatt finne seg i? Når er det mobbing eller trakassering? Og hva er utilbørlig opptreden (jf. AML §4-3) Når brytes arbeidsmiljøloven eller interne retningslinjer? Og hvor langt går styringsretten?

Arbeidsgiver er pliktig til å undersøke hva som har skjedd ved alvorlige anklager (jf. AML §2-1). Men til å fastslå hva som lar seg dokumentere, trengs noe annet enn en ordinær arbeidsmiljøundersøkelse. 

 

Faktaundersøkelse er en metode i rettferdig saksbehandling for å komme seg videre når ulike påstander står mot hverandre. Målet er å avslutte krevende og ofte konfliktfylte saker, ved å fastslå hva som skjedde og om handlingene er påregnelige eller klanderverdige. For dersom feil har blitt begått, er det viktig med gjenoppretting. 

 

Idrettens Bedriftshelse har sertifiserte faktaundersøkere som kan gjennomføre hele faktaundersøkelser på mandat fra arbeidsgiver. Vi kan eventuelt samarbeide med og/eller veilede om bedriften ønsker å gjennomføre undersøkelsen selv. I så fall er det viktig at de som gjennomfører undersøkelsen har tilstrekkelig habilitet i den aktuelle saken. Ansvaret ligger hos arbeidsgiver.

 

Ta kontakt med oss for mer informasjon og tilbud!

Psykolog i Idrettens Bedriftshelse:

Sindre Storvoll 

Mailadr: Sindre.Storvoll@idrettshelse.no