Meny

Idrettens Karrieresenter

Idrettens Karrieresenter (IKS) er et samarbeid mellom NISO, Idrettens Helsesenter og Norges Fotballforbund.

Vår målsetting er å bidra til at idrettsutøvere lykkes både i sin idrettskarriere og i arbeidslivet etter endt idrettskarriere. 

 

Idrettens Karrieresenter hjelper idrettsutøvere i alle aldre og faser av idrettskarrieren med å forberede seg og planlegge for livet som kommer etter idrettskarrieren.  

For mange idrettsutøvere kan overgangen til det sivile liv være krevende. Mange idrettsutøvere kjenner på en stor usikkerhet rundt hva de har å bidra med inn i arbeidslivet etter endt idrettskarriere.

IKS fokuserer på å gjøre overgangen til en ny karriere etter idretten enklere – gjennom bevisstgjøring, planlegging og handling underveis i karrieren, samt støtte og veiledning i det idrettskarrieren tar slutt.

 

Karriererådgivning:

1) Karriererådgivning for utøvere tidlig/underveis i sin idrettskarriere:

Målsetting:

Utøverne skal bli mer bevisste rundt egne valg, ha en plan for karrieren ved siden av/etter idretten for å lykkes i arbeidslivet. 

Kurs:

Bevisstgjøring og karriereplanlegging – målet er at utøverne skal bli mer bevisste rundt egne valg med tanke på karriere ved siden av / etter idretten: Rettet mot utøvere tidlig/underveis i karrieren som skal i gang / er i gang med studier eller andre jobbforberedende tiltak.

Vi tilbyr både kurs og individuell oppfølging.

 

2) Karriererådgivning for utøvere som nærmer seg eller skal over i neste karriere:

Målsetting:

Utøverne skal få økt kompetanse og større trygghet rundt å håndtere overgangen fra idrettskarrieren og inngangen i arbeidslivet på en god måte. 

Kurs:

Fra idrettsliv til arbeidsliv – fokus på bevisstgjøring, kartlegging av kompetanse, styrker og interesser, bevissthet rundt hvordan takle overgangen fra idrettsliv til neste karriere og rigge utøverne med karrierekompetanse slik at de kan lykkes også i neste karriere.

Vi bidrar med å bygge kompetanse og selvtillit rundt hvordan idrettsutøvere skal rigge seg når de skal ut å finne andre jobber og lykke i neste karriere. 

Vi tilbyr både kurs og individuell oppfølging.

 

Utøvere med relevant kompetanse for næringslivet, blir ofte store ressurser nettopp i næringslivet.

 

Se filmer av deltakere og programmet her:

Ida Alstad, håndball

Magnus Moan, kombinert

Idrettens Karrieresenter, Karianne Stensen Gulliksen

 

Ønsker du karriereveiledning?

 

Vi tilbyr individuell oppfølging.

Vi gjennomfører fellessamlinger 2-3 ganger pr år!

I tillegg tilbyr vi samlinger ute i klubb/landslag, ta kontakt om du eller ditt lag er interessert! 

 

Ta kontakt med Karianne Stensen Gulliksen

Leder Idrettens Karrieresenter 

karianne@idrettshelse.no

Mobil 470 41 140