Meny

Medisinsk råd for IHS

 

Rådet består av:
Professor Jon Karlsson
Professor Roald Bahr
Idrettsfysioterapeut PhD Anna Frohm

Følgende råd er gitt IHS med tanke på:

Valg av kirurgisk behandling av jumpers knee: 
Ved operasjonsindikasjon anbefales en av følgende operasjonsteknikker:

-Ved liten grad av patologi- gjennomføres artroscopisk shaving av senens bakside (ultralydveiledet om mulig)

-Ved stor grad av patologi (gjennomgående tendinopati) gjennomføres åpen kirurgi med wedge tenotomi og evt. artroscopisk shaving

-Det anbefales at det alltid gjøres artroscopi av leddet for å undersøke PF-ledd

 

Indikasjoner for trykkbølgebehandlig: 
Konklusjonen var at dokumentasjonen er for mangelfull til å anbefale denne behandlingen, og vi vil foreløpig ikke jobbe for at dette skal dekkes via forsikringene.

 

Stressreaksjoner i rygg hos barn: 
Stressreaksjoner i rygg er den vanligste årsaken til ryggsmerter hos barn. Ved å klikke her vil du se hvilke retningslinjer som gjelder for denne problemstillingen.

 

Internal bracing ved ACL skader: 
Per idag foreligger det ikke dokumentasjon som gjør at dette vil være en fortrukket metode, og ekstra utgifter ved bruk av dette vil ikke bli dekt av forsikringen.

 

Syndesmoseskader i ankel uten fraktur: 
Ved partielle skader av lig. Tibio- fibulare anterior behandles disse konservativt. Ved totalruptur (pluss membranskade) sendes disse til operativ vurdering.

 

Labrumskader I hofteleddet:
Vurderes først ved Idrettens Helsesenter etter gjeldene flytskjema. Inntil videre sendes pasienter med denne type problemer, og som er aktuelle for kirurgi, til offentlige sykehus med størst erfaring på denne type skader.


RF og Fasettleddinjeksjoner:
Lite eller tynn dokumentasjon for denne typer behandling, men kan dekkes hvis skaden er dekningsberettiget og hvis en ryggspesialist med erfaring fra området begrunner for valget og anbefaler behandlingen.

 
Bruk av PRP injeksjoner
Rådet konkluderte med at det på det nåværende tidspunkt ikke er god nok dokumentasjon for å inkludere denne behandlingen i forsikringsordningene.


Prolapser og forsikring
Rådet konkluderte med at ryggsmerter oppstått i forbindelse med idrettsaktivitet må inngå i forsikringsordningen. Dette gjelder også prolapser.


Behandling av PCL
Sammensatte skader skal vurderes til operasjon eller bruk av ortose. Isolerte skader behandles konservativt uten ortose inntil eventuell annen dokumentasjon foreligger. Pasienter som kan henvises pågående forskning ved universitetssykehusene bør henvises dit.


Akillesrupturer, operasjon eller konservativ behandling
Mosjonister behandles konservativt, mens aktive idrettsutøvere opereres. Dokumentasjon sidestiller disse behandlingsformene, men med litt færre rerupturer og litt raskere tilbake for de som opereres.


Smerter fra Hoffas fettpute
Dette er en differensialdiagnose til patellofemorale smerter(PFS) og skal behandles konservativt. All dokumentasjon viser dette. Hvis andre adekvate behandlingstiltak er gjennomført uten tilfredsstillende resultat kan kirurgi vurderes på inviduelt grunnlag.

 

Selv om dette er de gjeldende rådene og som i hovedsak skal følges vil hver sak vurderes individuelt!