Meny

Vi tilbakebetaler nå 15,7% av innbetalt premie!

Idrettens Forsikringssenter - Klubbforsikring

Idrettens Forsikringssenter har en avtale med forsikringsselskapet Tryg om en maksimal fortjenestemargin på 25%. 

Resultatene for perioden 01.03.2016 – 31.05.2017 er nå klare og vi betaler derfor tilbake 15,7% av innbetalt premie. 

 

Med denne tilbakebetalingen så har den gjennomsnittlige besparelsen for klubber og særforbund i perioden vært på hele 42%

Alle som er berettiget til utbetaling vil bli tilskrevet. 

 

Skulle din klubb ønske tilbud fra Idrettens Forsikringssenter ta kontakt på telefon 987 02 033 eller epost: forsikring@02033.no