Meny

Dyre idrettsforsikringer

Idretten har i lang tid betalt for mye for sine forsikringer, i flere tilfeller med mangelfulle dekninger. 

Idrettens Helsesenter har defor etablert en egen avdeling: Idrettens Forsikringssenter- senteret er selskapsuavhengig og eid av idretten.

Vårt mål er å bidra til reduserte premier, bedre dekninger og økt aktivitet i Norsk idrett.

Vi har fremforhandlet en felles innkjøpsordning for Klubbforsikringer og Lisensforsikringer til norsk idrett.

Idrettens Helsesenter har valgt Norwegian Broker som samarbeidspartner for driften av Idrettens Forsikringssenter- som er en av Norges største forsikringsmeglere.
(For mer informasjon se www.norwegianbroker.no)

Gjennom ordningen oppnår idretten, både klubber og særforbund, betydelige besparelser som frigir midler til idrettsaktivitet.

Vårt fokus er:

  • Skreddersydde forsikringsdekninger for idretten
  • Markedets beste priser - avtalt fortjenestemargin
  • Innsyn og kontroll på hele verdikjeden

Forsikringen dekker autorisert helsepersonell og ikke alternative behandlingsformer. Les mer her.