Meny

Klubbforsikringer

Idrettens Forsikringssenter tilbyr klubber, kretser og særforbund en felles innkjøpsordning for forsikringer.

Forsikringsdekningene er:

  • Ansvarsforsikringer
  • Personforsikringer
  • Tingforsikringer

Tilbud til klubber, kretser og særforbund:

  • Forsikringsdekninger tilpasset idrettens behov
  • Lavest mulig kostnad på forsikring
  • Avtalt fortjenestemargin
  • Kontroll og innsyn i hele verdikjeden (inntekter og kostnader)
  • Enkel bestilling
  • Bistand ved skadeoppgjør

Konkurranseutsetting / Forsikringsselskap:
Ordningen konkurranseutsettes for å sikre at idretten har det beste tilbudet.

Avtalen i dag er med TRYG Forsikring som er Nordens nest største forsikringsselskap.

Idrettens Forsikringssenter:
Ordningen skal driftes av Idrettens Forsikringssenter, som igjen sikrer høy forsikringskompetanse gjennom samarbeidet med Norwegian Broker.

 

Snakk med Idrettens Forsikringssenter før du fornyer eller tegner ny forsikring!

Riktige dekninger til riktig pris gir mer penger til idrettsaktivitet!