Skadetelefonen / Om

Formålet til Skadetelefonen er å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet.

Skadetelefonen...

  • er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin.
  • sikrer tilgang til idrettsmedisinsk kompetanse, slik at utøvere kan få rask og riktig hjelp i et kvalitetssikret behandlingsnettverk i hele Norge.
  • gir råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader, basert på beste praksis innen idrettsmedisin.
  • gir råd uavhengig av om skaden dekkes av forsikringen eller ikke.
  • betjenes av fysioterapeuter - andre linje er legespesialister.
  • bestiller utredning og behandling. Om skadebehandlingen dekkes bestemmes av Forsikringsselskapet og beror på en individuell vurdering i den enkelte skadesak basert på forsikringsvilkårene.
  • følger opp utøver gjennom hele behandlingsløpet, bestiller utredning og behandling.


Skadetelefonen gir deg stor trygghet!


Meld skade her.


Åpen alle dager 0900 – 2100


Ring 987 02033

(fra utlandet +47 987 02033/ 91 50 20 33)