Image of a woman taking a photo.

Følger opp utøvere med idrettsskader primært fra underekstremiteter gjennom utredning, rehabilitering og tilbake til idrett.

Image of a woman taking a photo.

Følger opp utøvere med idrettsskader primært fra skulder, rygg og underekstremiteter gjennom utredning, rehabilitering og tilbake til idrett.

Image of a woman taking a photo.

Følger opp utøvere med idrettsskader primært fra hofte, lyske og underekstremiteter gjennom utredning, rehabilitering og tilbake til idrett.

Image of a woman taking a photo.

IHS har et velutstyrt treningsrom med moderne testutstyr. Sondre gjennomfører funksjonstesting underveis i rehabiliteringsforløp og før retur til idrett for å kvalitetssikre opptreningen. Friske utøvere testes før og etter treningsperioder som benchmarking og effektmål. Sondre har erfaring og kompetanse til å veilede utøvere gjennom bolker med spesifikke treningsmål.