Idrettens sykehus

Idrettens rikshospital tilbyr dagkirurgisk behandling av de fleste ortopediske lidelser, du opereres og reiser hjem samme dag.

Vi utfører blant annet artroskopiske inngrep ("kikkhullskirurgi") i hånd, albue, kne og ankel.

Vi opererer også inngrep som ikke er artroskopiske.  


Idrettens Helsesenter er godkjent som sykehus etter lov av 2. juli 1999 av Helse og Omsorgsdepartementet.

Image of a woman taking a photo.

Konsulterer og opererer utøvere med skader i både under- og overekstremitetene.

Image of a woman taking a photo.

Konsulterer og opererer utøvere med skader i underekstremitetene.