Idrettens Kurssenter

Idrettens Helsesenter ønsker å bidra til formidling av beste praksis innen idrettsmedisin.

Vi vil tilby ulike kurs gjennom året. Kursene vil rette seg mot trenere, ledere og medisinsk støttepersonell.