Bilde av lår

Lege

Vi tilbyr tjenester innen forebygging, utredning, behandling og rehabilitering.

Arbeidet foregår med samhandling rundt individuelle pasienter med idrettsrelaterte skader i et flerfaglig miljø.

Vi har ortopediske kirurger, leger med spesialitet i idrettsmedisin og fysikalsk medisin og rehabilitering, spesialist i idrettsmedisin, allergologi, barnesykdommer med særskilt kompetanse innen idrettsutløst pustebesvær, samt spesialist i hjertesykdommer.


Utredning, diagnostisering og behandlingsråd for idrettsskader gjennomføres ved individuell konsultasjon der utøverens skadehistorie og nåværende symptomer gjennomgås.Deretter gjøres en klinisk undersøkelse med spesifikke undersøkelsesteknikker og tester. Dersom utøveren har gjort billeddiagnostikk før konsultasjonen gjennomgås resultatene av dette. Noen ganger vil vi også henvise til MR eller andre supplerende undersøkelser for å utrede spesifikke oppfølgingspunkter etter vurderingen. En plan med råd om videre behandling eller utredning utarbeides i tråd med internasjonale retningslinjer for best practice. Vi søker i størst mulig grad å gjennomføre aktiv rehabilitering med funksjonstester som styringsverktøy.


Funksjonstesting er en viktig del av evaluering underveis i et aktivt rehabiliteringsførløp, og for klarering ved retur til idrett etter skade eller operasjon. Vi benytter testbatterier som er testet i vitenskapelige studier. Studier har vist at utøvere har betydelig redusert risiko for ny skade når han eller hun har bestått et funksjonelt testbatteri før retur til idrett etter blant annet korsbåndsoperasjon. Testene gir et grunnlag for vurdering av om utøverens funksjon er tilfredsstillende for progresjon i aktiv rehabilitering eller retur til idrett. Resultater fra testene brukes som styringsverktøy i forhold til hva den enkelte utøver bør prioritere i videre opptrening eller forebygging av sekundære skader, samt evaluere om pre-operativ trening har gitt optimalt utbytte.


Diagnostisering, behandling og oppfølging av luftveisproblematikk er viktig for å sikre optimal helse både hos idrettsutøvere og personer som er glade i fysisk aktivitet. Riktig utredning er viktig for å sikre korrekt diagnose og at behandling har effekt. Utøvere innen utholdenhetsidretter er spesielt utsatt for belastningsskade i luftveiene, en betennelse som vanligvis behandles med astmamedisiner. Imidlertid krever påvisning av denne betennelsen ofte en egen testmetode som er lite utbredt, men som er angitt å være gullstandard for denne problemstillingen. Metoden avdekker vanligvis også annen årsak til pustebesvær som f.eks. EILO, refluks, og uhensiktsmessig pustemønster. Dersom en utøver har luftveisbetennelse er dokumentasjon ekstra viktig, siden IOC og WADA sterkt oppfordrer til dokumentasjon på eventuelt behov for astmamedisiner.


Våre spesialister i idrettsfysioterapi, manuellterapi, fysikalsk medisin og ortopedi, allergologi, barnesykdommer, idrettsutløst pustebesvær og kardiologi besitter besitter solid vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. Etter vurdering av henvisning settes utøvere med sammensatte problemstillinger, avvikende forløp eller langsom progresjon etter skade opp til second opinion hos den av spesialistene som er best egnet til å vurdere tilstanden. For å utnytte komplementær kompetanse mellom faggruppene innebærer det at utøvere kan bli undersøkt av lege og fysioterapeut/manuellterapeut samtidig. Den oppsummerte vurderingen konkluderes i en rapport med konkrete behandlingstiltak eller råd om videre utredning.  • Åpningstidene våre er mandag til fredag 08:00- 16:00
  • Timebestilling på tlf 987 02033.

Bestilte timer må endres/ avbestilles senest 24 timer før siste virkedag, etter dette vil timen belastes i sin helhet.