Om oss header

Idrettens Helsesenter

Stolt eier av Idrettens Helsesenter (IHS) er Norges Fotballforbund. Senteret åpnet høsten 2009 og tilbyr idag  bedriftshelse, forsikring, rehabilitering, skadetelefon, spesialisthelsesenter og sykehus.


Fotballen, som frivillig organisasjon, ønsker gjennom Idrettens Helsesenter å ta et utvidet samfunnsansvar. NFF har som Norges største særforbund, spesialkompetanse innen fysisk trening, kosthold, ernæring og livsstil. IHS er godkjent som sykehus etter lov av 2, juli 1999 av Helse og Omsorgsdepartementet. IHS er formelt godkjent som bedriftshelsetjeneste av Arbeidstilsynet i henhold til ny godkjenningsordning.


Idrettens Helsesenter er etablert for å:

  • gi et medisinsk tilbud av høy kvalitet til idrettsutøvere på alle nivåer
  • gi et tilbud til idrettens samarbeidspartnere
  • ta et utvidet samfunnsansvar i samarbeid med ”Helse-Norge”

Målet er at: FLEST MULIG HOLDER PÅ LENGST MULIG OG BLIR BEST MULIG!